základní škola Harrachov - logo

KONTAKT

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka, Harrachov, příspěvková organizace | 481 528 134

VOLBY ČLENŮ DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Tisk Email
(0 hlasů)

Vážení rodiče,

v souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu členů Školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volební akt proběhne formou tajného hlasování o navržených kandidátech dne 23. 5. 2024 v budově základní školy od 14:00 do 15:00 (chodba v 1. patře).

Kandidáta pro volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků může navrhovat každý rodič, který má v den voleb dítě zapsané ve škole. Může navrhovat i více kandidátů nebo sám sebe. Návrhy se podávají písemně (lze také prostřednictvím aplikace Bakalář k rukám ředitelky, do poštovní schránky školy, datovou schránkou či osobně) na adresu ředitelství Základní školy Harrachov od tohoto dne, nejpozději do 17. 5. 2024. Členem školské rady může být každá fyzická osoba z řad zákonných zástupců, která dosáhla zletilosti nejpozději v den voleb, popřípadě v den jmenování, není zbavena způsobilosti k právním úkonům, vyslovila souhlas s jmenováním nebo s kandidaturou a byla řádně jmenována nebo zvolena v souladu s volebním řádem. Volební řád je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo na městském úřadě.

Je nutné navrhovaného kandidáta osobně kontaktovat a nechat si podepsat souhlas s kandidaturou. Jinak je návrh neplatný !!

 

Školská rada:

• je šestičlenná (třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci žáků)

• funkční období je tři roky

• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy • schvaluje školní řád • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků

• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

• projednává inspekční zprávy České školní inspekce

• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Tyto informace budou zaslány všem zákonným zástupcům formou elektronické ŽK, budou zveřejněny na stránkách školy a na vývěsce u školy.

V Harrachově, 18. 4. 2024 Ing. Helena Stříbrná, ředitelka školy

Naposledy změněno úterý, 07 květen 2024 10:32

Více z této kategorie: « Ředitelské volno

Sponzoři školy

Kontakt

skola@harrachov.cz

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok