základní škola Harrachov - logo

KONTAKT

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní škola Dr. h.c. Jana Masaryka, Harrachov, příspěvková organizace | 481 528 134

Novinky a informace

informace pro rodiče prvního ročníku 2020/2021

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, Vaše děti zahájí od září 2020 školní docházku.

 Abyste se v klidu mohli připravit na vstup Vašich dětí do školy a zajistit potřebné pomůcky přinášíme Vám první informace. Další včetně termínu první schůzky se dozvíte v první den školní docházky Vašich dětí dne 1. září 2020.  Škola žáky vybaví učebnicemi, sešity a pomůckami dle seznamu, který najdete níže. Vás tímto prosíme o zabezpečení dalších potřeb a pomůcek dle seznamu.

 ŠKOLA ZAJISTÍ:

Učebnice, prac. sešity a další pomůcky:

nakladatelství nns.cz:

Slabikář s kocourem Samem

Živá abeceda s kocourem Samem

Písanka s kocourem Samem 1. - 4. díl

Prvouka Já a můj svět

Žákovská knížka prvňáčka

Moje první psaní (cviky,písmena, číslice)

Písankový sešit s pomocnými linkami 511+

Popisovatelná číselná osa

Procvičujeme s Matýskem 1,2 - matematika PS

Skládací abeceda NOVĚ

Soubor značek a číslic NOVĚ

nakladatelství Alter:

Matematika 1 – 4

nakl. Škola hrou:

proužky písmen

Výtvarný materiál: čtvrtky, barevné papíry, pastelky, modelínu, vodové barvy , voskovky, progressa, štětec kulatý 2 x – menší a větší, štětec plochý 2 x  menší a větší, tužky trojhranné č. 2 a č. 3, krabici na výtvarný materiál a desky na výkresy

 ZAJISTÍ RODIČE:

Sešit č. 440 – A4 bez linek na prac. listy, jakýkoli notýsek, aktovku, penál – ořezávátko, nůžky s kulatou špičkou, gumu, malé pravítko, lepidlo (tuhé – tyčka, doporučuji Concorde, nebo Herkules), přezůvky a sáček na přezůvky, cvičební úbor – sportovní obuv s bílou podrážkou do tělocvičny, triko, trenýrky či krátké elastické kalhoty, sáček na cvičební úbor, 1 náhradní ponožky, zásobník na písmenka a číslice, na výtvarnou výchovu: igelit pod výkresy, hadřík, kelímek na vodu, dále tvrdé desky na sešity, mazací tabulku s fixy (např:https://www.sevt.cz/produkt/centropen-tabulka-7769-a4-2-popisovace-41055200/ ), doporučuji též zástěrku nebo starší tričko, aby se žáci neumazali, 2 x papírové kapesníčky do tašky. Pero budeme potřebovat až po Vánocích – doporučuji Pilot. Dále prosím ručník vždy s poutkem. Svačinu je vhodné nosit v boxících a mít ubrousek, na kterém žák svačí. Na pití obstarejte prosím dobře uzavíratelnou plastovou lahev, kterou si dítě samo umí otevřít a zavřít.

Obaly stačí pořídit později, až budete znát rozměry učebnic a sešitů.

 Dále Vás prosíme, aby žáci měli podepsané přezůvky. Pomůcky nenoste první školní den.

 Co by měl žák při  zahájení školní docházky zvládat ?

 Ví, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik je mu let a jak se jmenují rodiče.

 1. Umí se obléknout i převléknout do cvičebního úboru.
 2. Umí se samostatně obouvat a zouvat si boty, pokud je má na tkaničky,

    umí zavázat kličku.

 1. Umí si uklidit knížky, hračky, pastelky tam, kam patří.
 2. Umí vystřihnout obrázek nůžkami.
 3. Umí si na záda navléknout aktovku.
 4. Dodržuje osobní hygienu.
 5. Přechází opatrně ulici.
 6. Řídí se pokyny.
 7. Zdraví. Vhodnou formou o něco požádá, poděkuje.
 8. Umí jíst příborem.

 Jak můžete dětem pomoci ?

 - Je vhodné s dětmi mluvit pozitivně o tom, co se ve škole bude dít, vzbuzovat zájem.

- Nechte je kreslit si, uvolňují tak zápěstí, dbejte na správnou výslovnost.

- Trénujte koncentraci dětí (pokud na ně mluvíte, měly by se na Vás soustředit).

- Povídejte si s nimi. Rozšiřujete tak dítěti slovní zásobu.

- Věnujte dětem soustředěnou pozornost– při rozhovoru s nimi dejte najevo zájem,

   trpělivě je vyslechněte.

- Vyprávějte dítěti a čtěte mu.

- Pověřujte děti drobnými úkoly- pěstujete tak jejich samostatnost a zodpovědnost.

- Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za.

- Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou

– ranní vstávání, čas    pravidelného ukládání k večernímu spánku.                                                                         

- Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi

– vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace v neznámém prostředí, s dospělými apod.
  

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Věřím, že společně učiníme vše, aby Vaše dítě zvládlo tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů a ve škole se cítilo dobře.

 

Mgr. I. Portyková

Informace ke stažení ve formátu pdf ZDE>>

Číst dál...
Přihláška do školní družiny 2020/2021

Předběžná přihláška do školní družiny na školní rok 2020/2021

Předběžná přihláška do školní družiny na školní rok 2020/2021 - odevzdejte škole nejpozději do 26. 6. 2020. Žáci 1. třídy budou automaticky přijati dle vyjádření zájmu při zápisu žáka ke školní docházce.

Formulář- Předběžná přihláška ke stažení  ZDE>>

Kritéria pro přijetí do školní družiny ZDE>>

Číst dál...
Informace o zahájení výuky 2. st

Informace o výuce pro II. stupeň

V Harrachově, 26. 5. 2020

 Vážení rodiče,

z rozhodnutí ministra školství se mohou žáci 6., 7. a 8. ročníků od 8. 6. 2020 dobrovolně účastnit prezenční konzultační výuky. Z důvodu nízkého počtu žáků ( třídy do 15 žáků) nebudeme provádět průzkum zájmu.

Hlavním vzdělávacím proudem do konce školního roku 2019/2020 zůstává domácí vzdělávání, účast žáků ve škole je dobrovolná.

 Zákonní zástupci mohou volit z těchto možností:

1) dítě nadále pokračuje ve výuce bez účasti ve škole – žák pracuje z domova, nadále bude

těmto žákům zasílána práce na týdenní samostudium a k dispozici bude online privátní chat s přístupem ze školních stránek (denně dopoledne v časech, kdy daný vyučující právě neučí). Video konference nahrazující výuku nebudou probíhat.

 2) dítě se zúčastní konzultační výuky - školu bude navštěvovat třikrát týdně  od 9:00 do 12:20 (v tyto dny mohou využívat obědy ve školní jídelně – nutno objednat předem u paní Florekové). Výuka ve škole proběhne v rozsahu práce zadávané k domácímu studiu.

Žáci, kteří od 8. 6. budou chodit do školy, s sebou přinesou první den

- 2 roušky a zavíratelný sáček

- čestné prohlášení podepsané rodiči (lze stáhnout ze stránek školy popř. vyzvednout ve škole)

 V průběhu posledních týdnů školního roku 2019/2020 bude ve škole nadále vyžadováno dodržování přísných hygienických opatření nastavených nadřízenými orgány. O způsobu a čase pro vstup do školy budete informováni třídními učiteli přes aplikaci Bakalář.

Rozpisy dnů a konzultačních hodin budou žákům i rodičům zaslány třídními učiteli a budou vyvěšeny na stránkách školy nejpozději ve čtvrtek 4. 6. 2020.

 

                                                                                         Ing. Helena Stříbrná, ř.š.

Číst dál...
Informace pro rodiče žáků 1. stupně a 9. třídy k dobrovolnémé osobní účasti žáků ve škole

Informace pro rodiče žáků 1. stupně a 9. třídy k dobrovolnémé osobní účasti žáků ve škole

 

Informace o zahájení výuky prvního stupně ve formátu pdf

Informace o zahájení výuky 9. třídy ve formátu pdf

Čestné prohlášení zákonných zástupců o neexistenci příznaků virového onemocnění ve formátu pdf

 

 

 

Číst dál...
Zápis do prvního ročníku Zš Harrachov - výsledky

Výsledky zápisu do prvního ročníku

Dne 22.4. probíhal zápis do prvního ročníku za mimořádné situace a bez žáků.

Výsledky o přijetí předkládáme ve formátu pdf ZDE>>

Číst dál...
Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku - Mimořádná opatření

Zápis do 1. třídy

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 č.j. : MŠMT-12639/2020-1, upouští škola od některých tradičních postupů a organizuje zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

Konkrétní podmínky zápisu:

- na stránkách školy budou k vyplnění, tisku a podpisu rodičů formuláře

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzděláván ZDE>>

Žádost o odklad školní docházky ZDE>>

Souhlas zákonného zástupce s přijetím ke školní docházce ZDE>>

Přihlášení dítěte a osobní údaje ZDE>>

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (xdi39h7)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou (doporučeně)

4. osobní podání - tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, dne 22. 4. 2020 od 10 do 15 hodin k rukám ředitelky školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Některým z výše uvedených způsobů je nutno zaslat škole tuto dokumentaci :

1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popř. Žádost o odklad (doloženou potvrzením lékaře a doporučujícím stanoviskem Pedagogicko psychologické poradny). Pokud rodič žádající o odklad nebude mít zatím platné doporučení PPP k dispozici, bude přerušeno správní řízení a do 31. 5. 2020 bude toto rodiči doloženo škole.

2. Kopii rodného listu dítěte

3. Souhlas druhého zákonného zástupce (lze nahradit podpisem obou zákonných zástupců dítěte na Žádosti o přijetí).

4. Přihlášení dítěte a osobní údaje

Podání dokumentace potřebné k zápisu je nutno zaslat nejpozději do 22. dubna 2020 !

Po ukončení mimořádných opatření je možno uspořádat motivační setkání budoucích prvňáčků ve škole, aby měli možnost se seznámit se školním prostředím a učiteli.

Děkuji všem za trpělivost a pochopení řešení současné mimořádné situace.

Ing. Helena Stříbrná, v.r.

ředitelka školy

Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka, Harrachov,

příspěvková organizace

Nový Svět 77, 512 46 Harrachov

tel: 481 528 134, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...
Mimořádné opatření vlády ČR o uzavření škol

Informace pro rodiče o mimořádném opatření vlády ČR

Vzhledem k mimořádným opatřením a nařízení vlády lze předpokládat, že po uplynutí jarních prázdnin našeho regionu zůstanou základní školy uzavřeny i nadále až do odvolání. Mimo provoz bude nejen škola, ale také školní stravování a družina až do odvolání.

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol najdete ZDE>>

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních škol podáváme informaci o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Podmínky vzniku nároku na ošetřovnéZDE>>

Formulář žádosti o ošetřovné můžete vyzvednout ve škole od 16. 3. 2020 v úředních hodinách takto: pondělí, středa, pátek od 10 do 11 hodin, úterý a čtvrtek od 14 do 15 hodin. V tyto dny bude provedeno rovněž potvrzení žádosti školou. Formulář lze předem stáhout k předvyplnění ZDE>>

 Prostřednictvím elektronických žákovských knížek budete informováni o učivu k náhradní domácí práci pro žáky, aby byla zajištěna návaznost další školní práce. Rodičům nevyužívajícím elektronické ŽK budou tyto informace zaslány emailem.

Číst dál...
Coid 19 Doporučení KHS LB pro školy

Doporučení KHS LK ohledně onemocnění COVID-19

Vážení rodiče, dle doporučení KHS LK, vyzýváme vás, aby jste nejezdili do oblastí s komunitním i lokálním výskytem onemocnění COVID-19, jak je uvádí Ministerstvo zahraničních věcí nebo WHO, také k důkladnému zvážení ostatních zahraničních cest. Zároveň žádáme o informaci pro třídního učitele, pokud se vaše dítě vrátí z ciziny. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Doporučení krajské hygienické stanice Liberec k nahlédnutí ZDE>>

Číst dál...
Zápis do prvního ročníku Zš Harrachov

Zápis do prvního ročníku

Dne 22.4. proběhne zápis do prvního ročníku.

Základní škola D. h. c. Jana Masaryka, Harrachov, příspěvková organizace

Nový Svět 77, 512 46 Harrachov


Na základě zákona 561/2004 Sb., § 36, odst. 3 a 4

vyhlašuji

 

ZÁPIS

do 1. ročníku

 22.dubna 2020 – středa, od 14.00 do 16.30 hod.

v budově základní školy

 

 Zápis do prvního ročníku

 K zápisu se dostaví alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte a vezme s sebou:

 1. Rodný list dítěte
 2. Občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců dítěte

K zápisu se také dostaví jeden ze zákonných zástupců dítěte, které mělo odklad povinné školní docházky v loňském školním roce.

Na základě zákona č.522/1990 Sb.,§ 34 –  „povinná školní docházka začíná zpravidla počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku.“

O odklad školní docházky mohou zákonní zástupci dítěte požádat u ředitelky školy v den zápisu. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučující  stanovisko PPP a lékaře.

 Harrachov 27. 2. 2020                                                     

                                                                                         

 

Číst dál...
Uzavření školní družiny po dobu jarních prázdnin

Oznámení o uzavření školní družiny

Na základě průzkumu zájmu o školní družinu a po oznámení zřizovateli rozhodla ředitelka školy o uzavření školní družiny o jarních prázdninách od 9.3. do 13.3.2020.

Číst dál...
 • 1
 • 2

Kontakt

skola@harrachov.cz

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok