základní škola Harrachov - logo

KONTAKT

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní škola Dr. h.c. Jana Masaryka, Harrachov, příspěvková organizace | 481 528 134

O škole

 

Výchovné poradenství

 

info VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Petr Kroupa
Konzultace s rodiči na základě předchozí domluvy.
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Náplň práce výchovného poradce:

1. Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy
 • zajišťuje případné vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně (PPP) nebo ve Speciálním pedagogickém centru (SPC)
 • pomáhá učitelům zpracovávat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření
 • vede evidenci integrovaných žáků ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy  na zpracování dokumentace pro integrované žáky
 • metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči
 • zpracovává Individuální vzdělávací plány, vyhodnocuje efektivitu plnění individuálních plánů
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče i žáky

2. Péče o žáky s výchovnými problémy

 • pečuje o žáky s výchovnými problémy, s poruchami chování
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných životních situacích
 • spolupracuje s dalšími institucemi, s pracovníky PPP, SPC, OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí), Policií
 • účastní se školních výchovných komisí

3. Další metodická a informační činnost

 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • navrhuje řešení konfliktních situací (rodič – učitel, žák – učitel, žák - žák)
 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává a sleduje talentované a nadané žáky, zprostředkovává pro ně kurzy, semináře
 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole
 • spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • spolupracuje s metodikem prevence

4. Kariérové poradenství:

 • zajišťuje dostatečný počet informačních materiálů pro výběr dalšího vhodného studia (brožury, nástěnky...)
 • zprostředkovává základní skupinová šetření k volbě povolání
 • zajišťuje skupinové návštěvy žáků v informačním poradenském středisku Úřadu práce Semily
 • zajišťuje exkurze do středních škol a učňovských zařízení a účast na veletrhu studijních příležitostí EDUCA Liberec
 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče
 • informuje o studijních možnostech, sleduje data pořádání Dnů otevřených dveří 
  na středních školách, termíny zkoušek nanečisto, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků

5. Vedení dokumentace

 • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků a pravidelně ji aktualizuje
 • vede evidenci individuálních studijních plánů
 • spolu s ostatními pedagogy a PPP provádí vyhodnocení účinnosti individuálních studijních plánů

Aktivní školaPeníze školámPro školySidus Bezpečný internet Ovoce do škol

Kontakt

skola@harrachov.cz

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok